Chính sách Thanh Toán

Chính sách thanh toán giữa Thành viên (người mua) với khách hàng (gồm Thanh toán khi nhận hàng (COD – giao hàng và thu tiền tận nơi) & Thanh toán online qua thẻ tín dụng/ghi nợ). Thanh toán giữa Người mua và Website Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong

  1. Thanh toán giữa Thành viên (người mua) với Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong

Cách 1: Thanh toán khi nhận hàng (COD – giao hàng và thu tiền tận nơi):

Bước 1: Khách hàng tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ được đăng tin;

Bước 2: Khách hàng đặt đơn hàng trên website mua từ Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong;

Bước 3: Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong xác nhận thông tin Khách hàng;

Bước 4: Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong chuyển hàng cho Khách hàng thông qua dịch vụ chuyển phát;

Bước 5: Khách hàng nhận hàng và thanh toán cho Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong

Cách 2: Thanh toán online qua thẻ tín dụng/ghi nợ:

Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong chấp nhận thanh toán thẻ của tất cả các ngân hàng tại Việt Nam với điều kiện phải là thẻ của thương hiệu thẻ Visa hoặc Master Card.

Bước 1: Khách hàng tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ được đăng tin;

Bước 2: Khách hàng đặt đơn hàng trên Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong;

Bước 3: Khách hàng lựa chọn tài khoản thanh toán và xác nhận thanh toán;

Bước 4: Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong xác nhận thông tin Khách hàng;

Bước 5: Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong chuyển hàng theo kênh vận chuyển Khách hàng lựa chọn trong đơn hàng;

Bước 6: Khách hàng nhận hàng;

  1. Thanh toán giữa Người mua và website Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong

Thời gian thanh toán, hình thức thanh toán giữa người mua và Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong sẽ được quy định cụ thể trong hợp đồng dịch vụ thương mại điện tử và khuyến mại trực tuyến đã được hai bên thống nhất ký kết.

  1. Chính sách bảo mật thanh toán

3.1 Cam kết bảo mật

Hệ thống thanh toán thẻ được cung cấp bởi các đối tác cổng thanh toán (“Đối tác Cổng thanh toán”) đã được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Theo đó, các tiêu chuẩn thanh toán thẻ tại Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn bảo mật ngành.

3.2 Quy định bảo mật

–  Chính sách giao dịch thanh toán bằng thẻ quốc tế và thẻ nội địa (internet banking) đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của các đối tác Cổng thanh toán gồm:

+ Thông tin tài chính của Khách hàng sẽ được bảo vệ trong suốt quá trình giao dịch bằng giao thức SSL (Secure Sockets Layer).

+  Chứng nhận tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu thông tin thanh toán (PCI DSS) do Trustwave cung cấp.

+  Mật khẩu sử dụng một lần (OTP) được gửi qua SMS để đảm bảo việc truy cập tài khoản được xác thực.

+  Tiêu chuẩn mã hóa MD5 128 bit.

+  Các nguyên tắc và quy định bảo mật thông tin trong ngành tài chính ngân hàng theo quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

–   Chính sách bảo mật giao dịch trong thanh toán của viettel.vn áp dụng với Khách hàng:

+  Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong cung cấp tiện ích lưu giữ token – chỉ lưu chuỗi đã được mã hóa bởi Đối tác Cổng thanh toán cung cấp cho Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong. Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong không trực tiếp lưu trữ thông tin thẻ khách hàng. Việc bảo mật thông tin thẻ thanh toán khách hàng được thực hiện bởi Đối tác Cổng thanh toán đã được cấp phép.

+  Đối tác thẻ quốc tế: Thông tin thẻ thanh toán của Khách hàng mà có khả năng sử dụng để xác lập giao dịch không được lưu trên hệ thống của Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong. Đối tác cổng thanh toán sẽ lưu trữ và bảo mật.

+  Đối với thẻ nội địa (internet banking), Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phongchỉ lưu trữ mã đơn hàng, mã giao dịch và tên ngân hàng.

Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong cam kết đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo mật cần thiết cho mọi hoạt động thanh toán thực hiện trên sàn giao dịch thương mại điện tử Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *