Share code liên hệ góc phải web đơn giản không cần plugin

Tải code html & css nút liên hệ góc phải web đơn giản mà đẹp ,Code liên hệ góc phải web wordpress là một giải pháp tiện ích không cần plugin hay sử dụng để giúp trãi nghiệm khách hàng và người dùng click liên hệ khi cần trên theme flasome hoặc bất cứ theme wordpress giá rẻ nào

Share code liên hệ góc phải web
Share code liên hệ góc phải web

<div class=”echbay-sms-messenger style-for-position-br”>
<div class=”phonering-alo-alo”>
<a href=”tel:099999999″ rel=”nofollow” class=”echbay-phonering-alo-event”>.</a>
</div>
<div class=”phonering-alo-sms”>
<a href=”sms:099999999″ rel=”nofollow” class=”echbay-phonering-sms-event”>.</a>
</div>
<div class=”phonering-alo-zalo”>
<a href=”https://zalo.me/099999999″ target=”_blank” rel=”nofollow” class=”echbay-phonering-zalo-event”>.</a>
</div>
<div class=”phonering-alo-messenger”>
<a href=”https://www.messenger.com/t/099999999″ target=”_blank” rel=”nofollow” class=”echbay-phonering-messenger-event”>.</a>
</div>
</div>

<style type=”text/css”>
.echbay-sms-messenger div.phonering-alo-zalo,
.echbay-sms-messenger div.phonering-alo-alo {
background-color:#0084ff
}
.echbay-sms-messenger div.phonering-alo-sms {
background-color:#f60
}
.echbay-sms-messenger div.phonering-alo-messenger {
background-color:#e60f1e
}

.echbay-sms-messenger {
width:45px
}
.echbay-sms-messenger a {
line-height:45px;
color: transparent;
display:block;
}
.echbay-sms-messenger {
display:block
}
.echbay-sms-messenger div.phonering-alo-zalo {
display: block
}

.echbay-sms-messenger div.phonering-alo-alo {
background-image: url(https://themewpgiare.com/wp-content/uploads/icon/call.png);
}
.echbay-sms-messenger div.phonering-alo-sms {
background-image: url(https://themewpgiare.com/wp-content/uploads/icon/mail.png);
background-color: #f60;
background-size: 60%;
}
.echbay-sms-messenger div.phonering-alo-zalo {
background-image: url(https://themewpgiare.com/wp-content/uploads/icon/zalo.png);
}
.echbay-sms-messenger div.phonering-alo-messenger {
background-image: url(https://themewpgiare.com/wp-content/uploads/icon/messenger.png);
background-color: #e60f1e;
}
.echbay-sms-messenger div {
margin: 14px 0;
background: #0084FF center no-repeat;
background-size: 70%;
border-radius: 50%;
box-shadow: 0 3px 10px #888;
}

.echbay-sms-messenger {
text-align: center;
right:20px;
position: fixed;
bottom: 70px;
z-index: 999;
}
</style>

chúc các bạn thành công

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *