Điều khoản sử dụng dịch vụ trên Website

THỎA THUẬN SỬ DỤNG DỊCH VỤ TRÊN WEBSITE

Tổng quan:

Chào mừng Quý khách hàng đến với website: themewpgiare.com (gọi tắt là website) thuộc sở hữu Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong.

Việc bạn sử dụng website và/hoặc các dịch vụ trên website đồng nghĩa việc bạn đã đọc, hiểu rõ, đồng ý và cam kết tuân thủ nội dung Thỏa Thuận về Sử Dụng Dịch Vụ này các Phụ lục kèm theo (sau đây được gọi tắt là “quy định” hoặc “thỏa thuận”). Nếu bạn không đồng ý, xin vui lòng không truy cập website và những Dịch vụ trên website của chúng tôi.

Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong có thể thay đổi nội dung thỏa thuận, một phần hay toàn phần. Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong sẽ thông báo cho Quý khách hàng về nội dung thay đổi qua website và/hoặc email đăng ký trước ít nhất 15 ngày kể từ ngày thay đổi có hiệu lực. Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong  sẽ thông báo đến quý khách hàng trước ít nhất 3 ngày tính đến thời điểm thực hiện thay đổi qua email, số điện thoại được đăng kí, nếu có thay đổi có khả năng gây ảnh hưởng đến dịch vụ mà quý khách hàng đang sử dụng. Nội dung thông báo bao gồm và không giới hạn những thông tin sau:

– Danh mục loại thay đổi;

– Mô tả kỹ thuật về các thay đổi đối với dịch vụ;

– Thời gian dự kiến tác động của các thay đổi;

– Thông báo hoàn thành các thay đổi;

Thời điểm thay đổi gần nhất sẽ được Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong  cập nhật đầu tiên trên bản Thỏa thuận. Nếu bạn tiếp tục sử dụng website và những dịch vụ sau khi chúng tôi đã điều chỉnh tức là bạn đã đồng ý với Thỏa thuận mới của chúng tôi.

Trường hợp có mâu thuẫn nào giữa nội dung Thỏa thuận này với các Hợp đồng dịch vụ hay bất kỳ văn bản nào được ký tên, đóng dấu giữa đại diện có thẩm quyền của Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong  và Bạn thì các Hợp đồng dịch vụ hay bất kỳ văn bản nào được ký tên, đóng dấu giữa đại diện Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong  và Quý khách được ưu tiên áp dụng, trừ điều khoản bất khả kháng sẽ ưu tiên thỏa thuận trên website.

Điều 1. Giải thích từ ngữ

1.1. ” Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong “: Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong, có mã số thuế: 3502425298, địa chỉ đăng ký kinh doanh tại Khu phố 5, Phường Hắc Dịch, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh BRVT. Themewpgiare.com là 1 sản phẩm của Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong

1.2. “Chúng tôi”: gồm Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong

1.3. “Bạn”, “Khách hàng”, “Quý khách”: Là cá nhân hoặc tổ chức do Bạn đại diện truy cập trên website này và/hoặc sử dụng dịch vụ do Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong cung cấp theo quy định của pháp luật hiện hành.

1.4 “Tổ chức”: là Pháp nhân, Doanh nghiệp, tổ chức đoàn thể chung khác.

1.5. “Email”: Là chữ viết tắt của từ “Electronic Mail” trong Tiếng Anh. Dịch sang Tiếng Việt có nghĩa là “Thư điện tử”. Là phương tiện dùng để gửi hoặc nhận nội dung, trao đổi thông tin trên mạng internet.

1.6. “Tài khoản”: Là định danh mỗi khách hàng trên website của chúng tôi, tài khoản được đăng ký và kích hoạt qua email, email này thuộc quyền sử dụng hợp pháp của Bạn. Tùy theo quy định từng dịch vụ, để có thể sử dụng dịch vụ, bạn phải có tài khoản trên website và thanh toán hợp lệ. Bạn chỉ có thể tạo được tối đa 01 tài khoản cho 01 địa chỉ email hoặc chúng tôi có thể kết hợp với các thông tin khác như CMND/ Căn cước/ Hộ chiếu, Số điện thoại, …… Thông tin tài khoản là do bạn tự nguyện kê khai và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với những thông tin này.

1.7. “File”, “Dữ liệu”: Là tập tin được lưu trữ trong các thiết bị lưu trữ như đĩa cứng, đĩa mềm, USB, CD, DVD, các hệ thống lưu trữ điện toán đám mây, v.v.

1.8. “Dịch vụ” là những sản phẩm, dịch vụ được cung cấp trên website này.

Điều 2. Nội dung website

2.1. Những nội dung của trang web này là toàn bộ hay là một phần như thương hiệu, biểu tượng, hình ảnh, biểu trưng, hình tượng, phần mềm, văn bản và những nội dung khác đều là tài sản của Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong  và/hoặc các nội dung thông tin do Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong kiểm soát. Thương hiệu Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong và ThemWPGiaRe bao gồm logo, tên gọi, màu sắc, biểu tượng, các nhãn mác dịch vụ và các quyền sở hữu trí tuệ khác theo quy định pháp luật được hiển thị trên website.

2.2. Không ai được thay đổi, xoá, huỷ, giả mạo, sao chép, tiết lộ, hiển thị, di chuyển trái phép, sử dụng vì các mục đích thương mại hay công cộng bất kỳ một phần hoặc toàn bộ những tài liệu này mà nếu không được Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong chấp thuận trước bằng văn bản. Việc sử dụng này là hợp pháp nếu đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sau:

Cho chính mục đích giao dịch với Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong.

Khi sử dụng phải trích dẫn nguồn và giữ nguyên đường dẫn đến website, tài liệu gốc của Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong, giữ nguyên tính toàn vẹn của thông tin và đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ của Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong đối với các tài sản trí tuệ trên website này.

Điều 3. Các hành vi không được thực hiện

3.1. Thực hiện hành vi trái quy định pháp luật, gây hại đến tổ chức, cá nhân khác.

3.2. Sử dụng những thông tin trên website nhằm mục đích gửi những email hoặc quảng cáo không có sự đồng ý của người nhận.

3.3. Sử dụng trái phép hình ảnh, thông tin, tài sản sở hữu trí tuệ trên website hoặc cung cấp các thông tin hoặc hình ảnh thuộc sở hữu của chủ thể khác được bảo vệ bởi luật pháp trong và ngoài nước.

3.4. Tải lên, đăng, gửi thư điện tử, truyền tải hoặc bằng phương thức khác bất kỳ tài liệu nào có chứa các loại vi-rút phần mềm hoặc các mã số máy tính khác, các tập tin hoặc các chương trình được thiết kế để gây cản trở, phá hỏng hoặc hạn chế các chức năng của phần cứng hoặc phần mềm máy tính hoặc thiết bị viễn thông.

3.5. Có hành động gian lận hoặc hành vi trái quy định tại thỏa thuận này hay quy định của pháp luật có liên quan đối với các website, địa chỉ của đơn vị cung cấp dịch vụ có liên kết với chúng tôi.

3.6. Mạo nhận mình với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức khác, bao gồm, nhưng không giới hạn đối với bất kỳ cán bộ, nhân viên nào của Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong, hoặc tuyên truyền giả dối hoặc bằng cách xuyên tạc tư cách của một cá nhân hoặc tổ chức khác.

3.7. Có hành vi gây cản trở, phá rối dịch vụ hoặc việc sử dụng của người khác đối với dịch vụ, các máy chủ hoặc các mạng liên kết với dịch vụ; không tuân theo các yêu cầu, thủ tục, chính sách hoặc quy định của các mạng được kết nối với dịch vụ.

3.8. Trong trường hợp chúng tôi phát hiện bạn truy cập và sử dụng trái phép website, Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong có thể lập tức chấm dứt thỏa thuận này và/hoặc quyền truy cập vào website của bạn tại mọi thời điểm mà không cần thông báo trước và yêu cầu bạn bồi thường thiệt hại (nếu có).

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của khách hàng

4.1. Với tư cách là khách hàng, bạn có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của bên sử dụng dịch vụ theo quy định pháp luật.

4.2. Bạn phải có đủ tư cách và năng lực pháp lý theo luật định để tham gia giao kết hợp đồng với Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong. Cam kết không sử dụng các thông tin và/hoặc vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào trong việc đăng ký sử dụng dịch vụ của Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong hoặc trong việc cung cấp thông tin Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong và việc sử dụng dịch vụ được đăng ký trừ khi được sự cho phép của bên thứ ba và tự chịu trách nhiệm cho hành vi sử dụng thông tin trái phép của mình.

4.3. Bạn có trách nhiệm cung cấp thông tin theo yêu cầu kể từ khi có yêu cầu xác minh thông tin của Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong và phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về mục đích sử dụng và tính chính xác của các thông tin do mình cung cấp. Trường hợp có sự thay đổi thông tin mà bạn không thông báo cho Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong trong thời hạn 07 (bảy) ngày kể từ ngày có sự thay đổi, hoặc không phản hồi yêu cầu của Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong về việc xác minh, bổ sung thông tin trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận được thông báo thì Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong có quyền tạm hoãn hoặc hủy bỏ việc đăng ký tài khoản của bạn.  Ngoài ra, bạn đồng ý cho Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong gửi thông báo cho bạn về thông tin thủ tục đăng ký mới hoặc gia hạn và các dữ liệu cá nhân đã cung cấp cho Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong.

4.4. Bạn là người trực tiếp quản lý, duy trì quyền sử dụng các dịch vụ của mình, tự chịu trách nhiệm đối với các hậu quả có thể phát sinh trong trường hợp bạn vi phạm các quy định về sử dụng dịch vụ, hoặc do việc quản lý thiếu trách nhiệm gây ra và phải cung cấp một cách trung thực và đầy đủ thông tin của các chủ thể được sự cấp phép bởi bạn trong vòng 07 (bảy) ngày kể từ ngày được yêu cầu.

4.5. Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong sẽ nhận và lưu trữ thông tin liên quan đến dữ liệu cá nhân của chủ thể và chỉ cung cấp cho các bên liên quan theo khi có yêu cầu từ các cơ quan có thẩm quyền hoặc với mục đích cung cấp dịch vụ tốt hơn cho khách hàng.

4.6. Trong quá trình sử dụng và duy trì dịch vụ, bạn có quyền gửi yêu cầu thay đổi các thông tin trên về Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong hoặc chủ động cập nhật thông tin trên website. Hoặc khi có sự thay đổi về thông tin chủ thể giao dịch thì người sử dụng dịch vụ phải thông báo ngay bằng văn bản cho Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong biết trong vòng 07 (bảy) ngày kể từ ngày có sự thay đổi, để đảm bảo thông tin được chính xác, đầy đủ. Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong không chịu trách nhiệm pháp lý, bồi thường hoặc liên đới chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hậu quả hoặc thiệt hại nào phát sinh do việc bạn không tuân thủ quy định này.

4.7. Trong một số trường hợp cần hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đăng ký dịch vụ theo quy định của Pháp luật và Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong, trong thời gian 10 (mười) ngày kể từ ngày đăng ký sử dụng thành công dịch vụ, bạn có trách nhiệm gửi các hồ sơ sau cho Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong: 01 (một) bản photo/scan chứng minh nhân dân đối với cá nhân đăng ký hoặc 01 (một) bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp đối với đơn vị sử dụng dịch vụ là tổ chức hoặc các giấy tờ hợp lý khác (nếu có) tùy thuộc yêu cầu của Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong. Trường hợp quá thời gian bổ sung hồ sơ kể từ thời điểm nêu trên, dịch vụ đăng ký sẽ bị tạm ngừng mà không hoàn lại chi phí trừ các trường hợp do Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong không liên hệ thông báo. Dịch vụ chỉ được khôi phục trong trường hợp bạn bổ sung hồ sơ cho Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong và chưa phát sinh bất kỳ sự thay đổi thông tin nào về dịch vụ mà bạn đã đăng ký trên hệ thống. Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong không thể và sẽ không chịu trách nhiệm về các hậu quả pháp lý, cũng như không có trách nhiệm bồi thường, liên đới chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do việc bạn không tuân thủ đầy đủ và nghiêm túc quy định này.

4.8. Bạn có trách nhiệm bảo mật thông tin mật khẩu và tài khoản, cùng chịu trách nhiệm đối với các hoạt động diễn ra thông qua việc sử dụng mật khẩu hoặc tài khoản của bạn.

4.9. Bạn phải tự chịu trách nhiệm cho tất cả nội dung của Bạn được lưu trữ trên hạ tầng Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong cung cấp.

4.10. Bạn phải chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với việc áp dụng các biện pháp nhằm ngăn ngừa bất cứ thiệt hại hoặc phá hoại nào đến dữ liệu hoặc tài nguyên của dịch vụ mà Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong đã cung cấp cho bạn.

4.11. Bạn phải hiểu và đồng ý rằng các dịch vụ lưu trữ của Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong đều được sao lưu dự phòng nhằm mục đích khôi phục sau sự cố về kỹ thuật, hạ tầng, hư hỏng thiết bị và không nhằm mục đích cung cấp bản sao cho khách hàng. Do đó, bạn phải có trách nhiệm thực hiện định kỳ việc sao lưu cho tất cả dữ liệu của mình đang lưu trữ trên máy chủ của Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong và cất giữ an toàn Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong hoàn toàn không chịu trách nhiệm về những mất mát, tổn thất, hư hỏng hoặc lỗi liên quan đến dữ liệu của bạn, trừ khi bạn sử dụng các dịch vụ sao lưu mà Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong cung cấp.

4.12. Bạn phải tự bảo mật các thông tin tài khoản đăng nhập của mình khi sử dụng dịch vụ tại Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong.

4.13. Bạn phải chịu trách nhiệm thực hiện các quy định, chính sách về bản quyền phần mềm, quyền tác giả, quyền phát minh, sáng chế, … khi sử dụng dịch vụ tại Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong.

4.14. Các quyền và nghĩa vụ khác theo Thỏa thuận và phụ lục kèm theo.

Điều 5. Quyền và trách nhiệm của Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong

5.1. Là nhà cung cấp dịch vụ, Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ theo quy định pháp luật. Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong triển khai các biện pháp hợp lý để bảo vệ nội dung Quý khách hàng đang sử dụng, tránh các sự cố không mong muốn. Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong áp dụng các phương pháp mã hóa mạnh và các tiêu chuẩn quốc tế về an toàn thông tin để đảm bảo thông tin quý khách hàng được bảo mật an toàn. Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong không mã hóa dữ liệu quý khách hàng. Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong lưu log hệ thống tối thiểu 3 tháng gần nhất tính từ thời điểm quý khách hàng yêu cầu tra cứu log dịch vụ điện toán đám mây và Tên miền & Hosting và dịch vụ mà Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong cung cấp.

5.2. Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong cam kết hỗ trợ, hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ do mình cung cấp trong thời gian khách hàng sử dụng dịch vụ của Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong. Mọi quyền lợi và nghĩa vụ của bạn sẽ căn cứ trên thông tin tài khoản đã đăng ký.

5.3. Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng liên quan đến dịch vụ, chất lượng dịch vụ phát sinh trong quá trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong với điều kiện khách hàng đã cung cấp đầy đủ thông tin, trung thực và chính xác – theo quy định tại Điều 4 nêu trên.

5.4. Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong có trách nhiệm đưa ra các biện pháp phòng ngừa để bảo mật các dữ liệu tránh khỏi các mất mát, sử dụng sai, truy cập trái phép hoặc phá hủy các dữ liệu. Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong có quyền yêu cầu bạn phối hợp để xác minh thông tin nếu nghi ngờ thông tin được cung cấp không chính xác hoặc có hành vi giả mạo thông tin.

5.5. Tùy theo mức độ và tính chất của hành vi vi phạm của khách hàng Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong có quyền đơn phương tạm ngừng, hủy bỏ, chấm dứt việc cung cấp dịch vụ theo Điều 9 của chính sách này và/hoặc chuyển vụ việc đến cơ quan chức năng có thẩm quyền để đề nghị các cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành.

5.6. Chúng tôi có thể thu thập các thông tin của bạn từ sự truy cập website thông qua việc sử dụng các hệ thống thu thập từ bên thứ 3 hoặc của Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong. Đây là dịch vụ cho phép ghi lại dữ liệu về sự truy cập hoặc các giao dịch được thực hiện trên website, ví dụ: lượt truy cập vào các mục hoặc các dịch vụ, sản phẩm, thái độ ưa thích, quan tâm đến dịch vụ, sản phẩm nào, …. Chúng tôi dùng các thông số này để theo dõi và cải thiện hoạt động của website, nhằm tạo sự thuận tiện và sử dụng dễ dàng hơn cho bạn và các khách hàng truy cập khác.

5.7. Thông qua việc sử dụng Cookies (những tập tin một website gửi đến máy người dùng và được lưu lại thông qua trình duyệt khi người dùng truy cập website đó), chúng tôi có thể thu thập và phân tích địa chỉ IP được sử dụng để nối kết máy tính của quý khách với internet; máy tính và thông tin kết nối như trình duyệt và phiên bản trình duyệt; hệ điều hành; lịch sử mua hàng; xác nhận khi quý khách mở email mà chúng tôi gửi cho quý khách; ngày giờ và các URL đưa đến với website chúng tôi. Cookie không thể truy cập, điều khiển hoặc thao tác dữ liệu trong ổ cứng máy tính của bạn.

5.8. Chúng tôi có thể gửi các thông tin về tài khoản, giao dịch của bạn đã thực hiện, thông tin về dịch vụ, chương trình khuyến mại, ưu đãi, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, các thông báo quan trọng khác đến email của bạn, trừ khi bạn thông báo đến Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong quyết định không tiếp nhận các thông tin này thông qua các kênh tiếp nhận được thông báo tại Điều 10, mục 10.3 của Thỏa thuận này.

5.9. Các email được gửi đi từ Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn qua một và/hoặc các địa chỉ sau: themewpgiare2023@gmail.com.

Điều 6. Quy định về thanh toán

6.1. Khi đăng ký sử dụng dịch vụ, gia hạn dịch vụ bạn đồng ý tuân thủ các quy định hướng dẫn thanh toán của chúng tôi tại đây:

Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong không thể và sẽ không chịu trách nhiệm cũng như không có trách nhiệm bồi thường đối với bất kỳ hậu quả hay thiệt hại nào phát sinh từ việc bạn đã không tuân thủ đầy đủ quy định về thanh toán này.

6.2. Trong quá trình thanh toán đề nghị bạn tuân thủ các quy định, hướng dẫn để đảm bảo giao dịch được an toàn và đảm bảo quyền lợi của bạn. Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong không chịu trách nhiệm với các đơn hàng, hợp đồng thanh toán khi nhập sai thông tin thanh toán, thông tin tài khoản thụ hưởng của Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong hoặc nội dung chuyển khoản.

6.3. Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong sẽ xuất hóa đơn điện tử sau khi nhận đầy đủ thanh toán từ Quý Khách và dịch vụ được kích hoạt thành công. Trong trường hợp bạn không cung cấp thông tin xuất hóa đơn cho tổ chức, chúng tôi sẽ mặc định xuất hóa đơn theo thông tin tài khoản cá nhân của bạn. Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong chỉ tiếp nhận yêu cầu về việc thay đổi, chỉnh sửa thông tin trên hóa đơn tối đa 25 ngày sau khi đơn hàng được xác nhận và dịch vụ được kích hoạt thành công.

6.4. Để hỗ trợ bạn trong việc thanh toán khi sử dụng dịch vụ, mỗi tài khoản đăng ký thành công trên hệ thống của Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong được khởi tạo 2 tài khoản:

Tài khoản trả trước trên website Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong có số dư mặc định là 0 VNĐ hoặc theo chính sách khuyến mại tại từng thời điểm khởi tạo (“Tài khoản trả trước”). Chính sách với Số dư trong tài khoản này như sau:

Chỉ được sử dụng để thanh toán cho các đơn hàng tại Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong, không được hoàn trả thành tiền chuyển khoản hoặc tiền mặt.

Trong trường hợp bạn thanh toán (online, chuyển khoản) nhiều hơn giá trị đơn hàng/hợp đồng, giá trị thanh toán dư sẽ được cộng vào Tài khoản trả trước của bạn và có giá trị thanh toán cho các đơn hàng sau

6.5 Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong chỉ xác nhận việc thanh toán của bạn thành công khi tài khoản ngân hàng hoặc hệ thống thanh toán trực tuyến mà Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong đang sử dụng xác thực đã thành công.

6.6. Bạn chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính hợp pháp về khoản thanh toán mà bạn đã thanh toán cho Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong. Trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc đối tác hợp tác, hỗ trợ thanh toán của Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong thông báo khoản thanh toán mà bạn đã giao dịch với chúng tôi được xác định hoặc trong tình trạng nghi ngờ gian lận, giả mạo, chúng tôi có quyền phong tỏa tài khoản, dịch vụ liên quan của bạn đã thanh toán.

Điều 7. Quy định về bổ sung, điều chỉnh thông tin khách hàng

7.1. Việc điều chỉnh thông tin khách hàng trên hệ thống website của Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong sẽ được thực hiện trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong nhận được thông tin yêu cầu sửa đổi, điều chỉnh thông tin theo thư điện tử: themewpgiare2023@gmail.com. Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong không thể và sẽ không chịu trách nhiệm, cũng như bồi thường đối với bất kỳ hậu quả hay thiệt hại nào phát sinh do việc bạn không tuân thủ quy định này gây ra.

7.2. Các thông tin được yêu cầu sửa đổi, điều chỉnh bao gồm:

Chủ thể và thông tin của chủ thể mua dịch vụ (địa chỉ liên hệ, điện thoại, tên gọi, tên doanh nghiệp, mã số thuế, …) không đúng hoặc chưa đầy đủ. Trong một số trường hợp, Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong sẽ hướng dẫn bạn tự thực hiện thay đổi trên trang quản lý thông tin cá nhân của bạn.

Thông số dịch vụ không đúng theo mô tả tại website www.themewpgiare.com.

Thời gian duy trì dịch vụ không chính xác.

Đã thanh toán và cung cấp thông tin đăng ký đầy đủ nhưng không nhận được thư xác nhận dịch vụ đã đăng ký thành công.

Điều 8. Hỗ trợ khách hàng

8.1. Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong không chịu trách nhiệm trả lời các thắc mắc hoặc khiếu nại từ bên thứ ba liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của bạn. Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong cũng không chịu trách nhiệm trả lời các thắc mắc hoặc khiếu nại cho các vấn đề liên quan đến dịch vụ của bên thứ ba mà bạn đang sử dụng.

8.2. Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong cung cấp các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho người quản lý được chỉ định của bạn theo nguyên tắc hỗ trợ áp dụng cho Dịch vụ.

8.3.Trước khi gửi yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật, bạn phải có trách nhiệm sao lưu dữ liệu của mình, cố gắng tự sửa lỗi, kiểm tra các vấn đề kỹ thuật, chức năng, kiểm tra các kết nối mạng.

8.4. Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong tiếp nhận tất cả các yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật, khiếu nại, hỗ trợ khác thông qua 3 kênh chính thức:

Đường dây nóng: 0989 072 072

Email: themewpgiare2023@gmail.com

Điều 9. Giới hạn trách nhiệm và từ chối bảo đảm

9.1. Trong mọi trường hợp, Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong không chịu trách nhiệm về các thiết bị, máy móc mà bạn dùng để truy cập vào website chúng tôi như: Thiết bị truy cập, thiết bị để chuyển tải. Khi sử dụng dịch vụ, Bạn phải tự trang bị máy móc, thiết bị cần thiết cho quá trình đăng nhập, truyền tải và bạn phải tự chịu mọi trách nhiệm và phí tổn phát sinh trong quá trình sử dụng.

9.2. Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong không đảm bảo việc loại trừ các yếu tố gây hại đến việc sử dụng dịch vụ của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn những yếu tố sau: hành vi cố ý vi phạm và gây thiệt hại từ bên thứ ba, hoặc virus. Chúng tôi không đảm bảo việc cung cấp dịch vụ mà không có bất kỳ sự cố trục trặc, sai chức năng hoặc những vấn đề khác tác động.

9.3. Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong không đảm bảo sẽ thực hiện việc phục hồi dữ liệu khi bị lây nhiễm từ virus hoặc xóa virus và các yếu tố gây hại khác khi có vấn đề xảy ra. Khách hàng phải đồng ý thực hiện việc sao lưu tất các dữ liệu lưu trữ trên máy chủ của Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong thường xuyên, đặc biệt là trước thời điểm yêu cầu chúng tôi hỗ trợ kỹ thuật. Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong sẽ không chịu trách nhiệm do việc mất dữ liệu hoặc bất kỳ thiệt hại nào có liên quan đến dữ liệu của khách hàng mà lỗi không do từ Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong.

9.4. Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong không đảm bảo cũng như không chịu trách nhiệm bất kỳ thất thoát nào về mặt dữ liệu trong quá trình Hỗ trợ cho khách hàng chuyển dữ liệu từ máy chủ khác hoặc từ nơi khác về máy chủ của Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong.

9.5. Có thể có những yếu tố vượt ra ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi dẫn đến việc sản phẩm, dịch vụ bị lỗi. Chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục lỗi sản phẩm, dịch vụ để đem lại sự hài lòng cho khách hàng, nhưng chúng tôi không chịu trách nhiệm hỗ trợ hoặc bồi thường cho khách hàng về những rủi ro trên và thiệt hại (nếu có), trừ các trường hợp quy định bồi thường theo từng dịch vụ được quy định tại Điều khoản Cuối.

9.6. Bạn đồng ý bảo vệ, bồi hoàn và loại trừ Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong khỏi những nghĩa vụ pháp lý, tố tụng, tổn thất, chi phí bao gồm nhưng không giới hạn án phí, chi phí luật sư, chuyên gia tư vấn có liên quan đến việc giải quyết hoặc phát sinh từ sự vi phạm của bạn trong quá trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi.

9.7. Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại và hậu quả phát sinh (bao gồm nhưng không giới hạn đối với các thiệt hại về lợi nhuận, uy tín, việc sử dụng dữ liệu hoặc các thiệt hại vô hình khác (ngay cả khi Chúng tôi đã tư vấn về khả năng có thể xảy ra các thiệt hại đó cho bạn)) từ: (i) dịch vụ, các tài liệu và các sản phẩm của Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong; (ii) khả năng sử dụng được hoặc không thể sử dụng được của dịch vụ; (iii) việc truy cập trái phép hoặc sửa đổi các dữ liệu hoặc các thông tin mà bạn truyền tải; (iv) hành động của bất kỳ bên thứ ba nào trên dịch vụ; (v) dịch vụ hoặc thông điệp được gửi hoặc nhận được bằng cách sử dụng dịch vụ; hoặc (vi) bất kỳ vấn đề nào khác liên quan tới dịch vụ, các tài liệu hoặc các sản phẩm.

Điều 10. Sự kiện bất khả kháng

10.1. “Sự kiện Bất khả kháng” là các sự kiện bao gồm nhưng không giới hạn thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, động đất, lũ lụt, đình công, rối loạn, bạo động, nổi dậy, cấm vận, chiến tranh, sự thay đổi hoặc bổ sung, chấm dứt các quy định của pháp luật, các quy định hoặc các hành động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hoặc bất kỳ sự kiện nào khác xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và trong khả năng cho phép của Các Bên làm ảnh hưởng tới việc thực hiện Hợp đồng. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, sự thiếu hụt về tài chính của bất kỳ Bên nào sẽ không được xem là Sự kiện Bất khả kháng.

10.2. Trong vòng 10 ngày kể từ ngày xảy ra Sự kiện Bất khả kháng, Bên bị ảnh hưởng phải báo với Bên kia bằng văn bản/email/trên website về Sự kiện Bất khả kháng. Trường hợp không thông báo hoặc không Bên nào nhận được thông báo về Sự kiện Bất khả kháng của Bên còn lại thì được hiểu là không có xảy ra Sự kiện Bất khả kháng.

10.3. Trong vòng mười (10) ngày kể từ ngày nhận được thông báo về Sự kiện Bất khả kháng, Các Bên sẽ giúp đỡ nhau tháo gỡ khó khăn phát sinh đó. Trong trường hợp này, Các Bên có thể thương thảo và mở rộng thêm thời gian thực hiện nghĩa vụ đang bị ảnh hưởng bởi Sự kiện Bất khả kháng.

10.4. Mặc dù có Sự kiện Bất khả kháng xảy ra, không Bên nào được lấy sự kiện như lý do để từ chối bổn phận thực hiện Hợp đồng.

Điều 11. Bảo mật thông tin khách hàng

Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong tôn trọng sự riêng tư và quản lý nghiêm túc thông tin của bạn. Chúng tôi sẽ thu thập, sử dụng thông tin của bạn phù hợp với Chính sách bảo mật thông tin.

Điều 12. Dịch vụ miễn phí

12.1. Trong phạm vi pháp luật cho phép và định hướng hoạt động kinh doanh, Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong có thể cung cấp một hoặc nhiều dịch vụ miễn phí cho người dùng. Phạm vi và quy định sử dụng dịch vụ miễn phí tùy thuộc vào sự quyết định của Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong.

12.2. Khi sử dụng dịch vụ miễn phí, chúng tôi không có trách nhiệm bồi hoàn, giải quyết các tổn thất, các vấn đề liên quan khác nếu dịch vụ miễn phí bạn đang sử dụng gây ra trong bất cứ trường hợp nào.

Điều 13. Điều khoản khác

13.1. Tất cả quyền sở hữu trí tuệ tồn tại trong các sản phẩm, dịch vụ của Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong đều thuộc về Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong hoặc được cấp phép hợp pháp cho Chúng tôi sử dụng, theo đó, tất cả các quyền hợp pháp đều được đảm bảo. Trừ khi được sự đồng ý của Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong, bạn không được phép tải lên, gửi, xuất bản, tái sản xuất, truyền hoặc phân phát bằng bất cứ hình thức nào, bất cứ thành phần nào sản phẩm, dịch vụ của Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong.

13.2. Khi các tập tin, hình ảnh, phần mềm, chương trình được tạo bởi Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong trong tình trạng có thể tải về, chúng tôi cho phép bạn sử dụng trong 1 phạm vi giới hạn không nhằm mục đích thương mại, nhưng sự cho phép này không có nghĩa rằng Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong đã cho phép bạn khai thác bản quyền. Bạn không được tải các tập tin để tái sản xuất, để đăng tải, thông báo, chuyển giao, phát tán. Ngoài ra bạn phải tuân thủ các chỉ dẫn khác mà chúng tôi thiết lập khi bạn muốn sử dụng các tập tin này.

13.3. Người sử dụng hoàn toàn tự chịu trách nhiệm với những tin tức tìm kiếm được khi truy cập trong website. Chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm bảo đảm về nguồn thông tin và tính chính xác toàn vẹn của nội dung đó.

13.4. Bạn có thể ngừng sử dụng Dịch vụ của chúng tôi bất kỳ lúc nào. Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong sẽ không ngừng thay đổi và cải tiến Dịch vụ của mình. Chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn trong thời gian hợp lý khi có sự thay đổi hoặc cải tiến chức năng dịch vụ của mình.

13.5. Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan tới việc sử dụng dịch vụ sẽ được giải quyết trên tinh thần hòa giải, thương lượng. Trong trường hợp Các Bên không thể giải quyết được tranh chấp thông qua thương lượng, bất kỳ Bên nào cũng có quyền yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam, ưu tiên trọng tài thương mại (VIAC). Bạn có trách nhiệm bồi thường và đảm bảo cho các bên liên quan của Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong khỏi bất kỳ các khiếu nại, trách nhiệm, chi phí và hao tổn phát sinh từ hoặc liên quan đến việc đăng ký và sử dụng tên miền của bạn Bạn có trách nhiệm trong việc duy trì (1) tính bảo mật về mật khẩu tài khoản của bạn; và (2) tất cả các hoạt động xảy ra trên hoặc thông qua tài khoản của bạn. Trong trường hợp có bất kỳ hành vi sử dụng trái phép nào đối với mật khẩu hoặc tài khoản của bạn, bạn phải thông báo cho chúng tôi ngay lập tức và thay đổi mật khẩu kịp thời để bảo mật thông tin. Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong sẽ xem xét đóng tài khoản của bạn bất cứ lúc nào nếu cần thiết vì lý do bảo mật thông tin. Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Trường Phong không thể và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ sự mất mát, hư hỏng hay trách nhiệm nào khác nếu bạn không tuân thủ điều khoản này hay do sự truy cập trái phép vào tài khoản của bạn.

Điều 14. Điều Khoản chung

Chúng tôi đảm bảo những quy định và chính sách trong các điều khoản được đưa ra nhằm để bảo vệ quyền lợi cho người sử dụng với mục đích đúng đắn, đồng thời hướng đến chất lượng dịch vụ và tính ổn định lâu dài. Các chính sách cũng nhằm mục đích ngăn chặn những hành vi lạm dụng, vi phạm pháp luật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *